2019-03-20 - Årsmøte

Årsmøte 20 mar 2019 - Menstad bydelshus 

 


Onsdag 20.mars holdt Gjerpen Historielag sitt første årsmøte på Menstad Bydelshus.

På årsmøtet møtte ca. 33 medlemmer opp.

Leder for interimsstyret, Thor Wølner Gundersen ønsket velkommen og leder og

og referent for møtet ble valgt.

Siden laget ble stiftet i september, kunne det bare legges fram en halvårsmelding.  I denne meldinga ble lagets aktiviteter så langt referert: Vi har hatt tre medlemsmøter, ett på Gulset, ett på Menstad og ett på Limi.

Vi er registrert i Brønnøysundregisteret, har ordnet med bankkonto og Vipps og er registrert for grasrotandel fra Norsk tipping.


Vi har også søkt bydelsutvalgene i Gjerpen for å få bidrag til et intervjuprosjekt. Vi ønsker å bevare historier og bilder fra Gjerpen.


Halvårsregnkapet blei gjennomgått, og både det og årsmeldinga blei vedtatt uten kommentarer.

Lagets vedtekter blei lest opp for årsmøtet. Det var ingen kommentarer til disse.


Valg av styret:

Leder: Thor Wølner Gundersen

Styremedlemmer: Jan Thore Øvrum, Jan Christensen, Per Simon Mustvedt, Torild Wølner Gundersen, Hans Aas, Berith Langbach.

Varamedlemmer: Tor Isaksen, Magne Brækken.

Valgkomité: Ragnar Kjær, Tøger Høiseth, Gard Strøm.

Det var ingen saker til behandling.


Etter årsmøtet var det medlemsmøte med foredrag. Det møtte opp flere tilhørere, og vi ble rundt 40 til sammen.


Alf Olav Larsen holdt et flott foredrag om Fossum Jernverk og minner etter dette i Gulsetmarka. Han hadde fine og interessante bilder både fra gamle kilder og fra naturen i Vestmarka. Han tok oss tilbake til de første bergverksfolkene som ble sendt opp hit fra Tyskland under Christian 3. av Danmark/Norge. Vi fikk høre om forskjellige teknikker for å få ut jernmalmen, fikk se gruveganger og naturen rundt på utsiden, fikk høre om hestevandring og folks slitsomme arbeid i gruvene.

Det var mange spørsmål fra tilhørerne etter foredraget, noe som vitner om en fin framlegging av stoffet og stor interesse blant de frammøtte.

.