2023-04-13


Årsmøte i Gjerpen Historielag
Menstad Bydelshus 13 mars 2023

Torsdag 13.04 holdt Gjerpen Historielag sitt årsmøte for 2022 på Menstad Bydelshus. Per Simon Mustvedt ledet oss greit gjennom årsmøtesakene.

Da årsmøtet var ferdig, fikk Jarle Sætre ordet. Han er interessert i husmannshistorien i Gjerpen og vil gjerne at historielaget lager en gruppe for å lokalisere plassene som har vært i vårt område. Dette høres interessant ut, og vi tar det opp seinere.

Etter en liten kaffepause holdt kveldens foredragsholder, historielagets Jan Christensen, et interessant foredrag om slektsforskning for de ca. 50 frammøtte. Han tok utgangspunkt i sin egen slekt og fortalte om hvordan han hadde fått opplysninger fra de eldste i slekta, at han hadde samlet gamle slektsbilder og brev og andre private papirer. Av trykte kilder har vi bygdebøker, biografiske- og lokalhistoriske artikler som kan brukes, men i slike sekundære kilder må man være obs på feil. Ellers har han bl.a. brukt arkivene, internett, kirkebøker, manntall og skifter. Han fortalte også om regler for oppkalling og om hvordan gårdsnavn fungerte som adresse. En kunne ha flere gårdsnavn i løpet av livet etter hvor man flyttet, i tillegg til fornavn og patronymikon.

Jan viste oss også utsnitt av flere kirkebøker. Før !800 brukte presten gotisk håndskrift, og det var ikke alltid like tydelig og pent skrevet.

Til slutt viste han hvordan han hadde fulgt sin egen slektning, Liv, som var født på en husmannsplass i Tuddal og som døde i Seattle i Amerika.

Vi takker Jan for et gjennomarbeidet, flott foredrag om slektsforskning.

Etter foredraget ble det presentasjon av Gjerpensangen av Sofie Gulset. Vi sang gjennom alle de sju fine versa ved hjelp av flinke folk, Terje Sneltvedt på piano og Dag Løberg som forsanger. Per Simon Mustvedt avsluttet kvelden med loddtrekning og med presentasjon av vårt neste arrangement, en forsommerkveld på Lagmannsgården, 1.juni. Vi ønsker velkommen dit.