Brev fra Hans Rasmussen 1858

Fossum den 18de April 1858

 

Kjære Svoger Rasmus Jensen Furuval det Breve af 28de Juni Haver jeg riktig Bekommet Vorfor Jeg Siger Mange tak For. Thi det er os en glede

At høre nogle faae Ord Ifraa Eder Thi Jeg Modtog Eders Breve den 25 Juli Hvilket var os En Glede at Fåe høre at di ale Erre Friske og Lever vel Vilket Er Gud at Take For. Og Vi kan i lige Maade hilse Eder at vi ogsaa Erre Friske Alle til denne tid og Lever Ved det Gamle Nue Som Før Jeg hører i Deres Breve at din Søn Hans er ingaaet i Ekteskab i Med Pigen Maren Karine Aas Saa Vil vi nu ønske Eder Tillyke i Eders Nye stilling og bede Gud at han vil Ledsage Eder Paae den Rette Vei som kan tjen til hans Beste og Eder Nyte. 


Saa haabe Vi Nu du haver Faaet en Arving som vi ogsaa Maa ønsk Eder til

Lyke med Jeg kan ogsaa hilse Eder at vor Søn Rasmus er ogsaa Komfri-

meret, han sto til Komfrimadsion i Høst den 18de October saa haver jeg en

igjen som ike Er Komfrimeret som bliver 11 Aar i Vaar den 19de Mai Saae haver Jeg ike noget Nytt at fortelle Eder Andet en vi Erre Friske og Lever vel Thi da jeg ikke haaber at Faa se nogen af Eder her i Verden, Da ingen af dine Børn haver Lyst at Besøge sit Fødeland.


Jeg skal ogsaa hilse Eder ifra Svoger Lars Hansen og Famili at di Erre

Friske og Lever Vel og er paa Grini nu som Før. Hils min Svoger Christen

Røe med Famili ifra os og Torber Aas med Børn. Men du min Kjerre Svoger

Rasmus Med alle dine Børn Vere paa det Kjerligste Hilset ifra os Alle Samen.

 

Jeg vil nu Slute min Simple og Enfoldige Skrive Med en Kjerlig Hilsen til Eder Allesamen og Inger er hos Mig nu Som før og er Ved det Same. Hils Alle Kjente ifra os. 

Fossum den 18de Apri 1858 Hans Rasmussen

 

og Jeg Karen Hansdatter Jeg vil nu tage Pennen i haanden og skrive nogle faae Ord til eder da m(in) Fader har afbrudt sin Skrivelse Kjære Sødsken barn da rummet tillader det saae vil jeg fortelle eder at jeg har hilsen og lever vel og vi er Allesammen hj(em-) me ennu Jeg hører i Eders brev at du Hans er Gif(t) med Maren Karine saae maae jeg Ønske eder begeto til Lykke i Eders Nye forretagende og jeg hørrer i d...  Linier du har Skrevet Maren Karine at du er vel f(or-) nøiet i din Stilling ligeledes maae dere Magrethe og Ingebor være paa det venligste hilset ifra mig og jeg

haver ingen Lyst til at Reise til Amerika. Nu beder jeg Eder hilse alle kjente ifra mig og hils Morbroder Christen Røe med Familie ifra os Nu være paa det Venligste Morbroder Rasmus og alle vore Sødskenbaren hilset ifra os og lev vel og forglem ikke at skrive os til ...