2022-03-24 - Årsmøte

Årsmøte 24 mars 2022 - Menstad bydelshus 

 


Torsdag 24.mars holdt Gjerpen Historielag sitt årsmøte på Menstad Bydelshus.


Dette var den første årsmøtet siden 2019 på grunn av pandemien.

På årsmøtet møtte 53 medlemmer opp.


Årsmøtet ble ledet med stø hånd av Per Simon Mustvedt med Jan Thore Øvrum som referent.
To av medlemmene ble valgt til å underskrive protokollen.
 

Årsrapport og regnskap gikk igjennom uten kommentarer,


Det var kommet inn et forslag vedrørende valgkomiteens sammensetning.

I dagens § 4. står det følgende vedr. valgkomiteen :
«Valgkomite på tre medlemmer- velges på årsmøtet for to år»

Forslog til endring ov dette punktet:

Valgkomiteen har tre medlemmer. De velges for tre år. Lengst-sittende medlem er
valgkomiteens leder. Ett medlem er på valg hvert år, og erstatter lengst-sittende
medlem.

Dette endringsforslaget i § 4 i vedtektene ble enstemmig vedtatt.


Kontingentforhøyelse ble det ikke noe av, da laget har en grei økonomi, og man ønsket å holde kontingenten på et fornuftig nivå.


Valget bleledet av Tøger Høiseth, og her ble Per Simon Mustvedt valgt til lagets formann, mens Thor Wølner Gundersen etter eget ønske gikk inn som styremedlem. Tor Isaksen gikk ut av styret, og som ny vararepresentant ble Lundseth valgt. Ellers forble styret som tidligere.
Se ny styresammensetning her.


Etter årsmøtet holdt Tor Gervin et profesjonelt og meget interessant foredrag om "Kongeveien gjennom Langeruddalen i Luksefjell"