Regnskap 1889

Forslag til Budsjett og Regnskapsoversikt 1889 for Gjerpen Herred