Gamle dokumenter

Gamle dokumenter

1. Sundhedsregler, vedtagne af Sundhedskommissionerne i Eidanger, Gjerpen, Slemdal og Solum, tilligemed et Udtog af Loven af 16de Mai 1860. Skien 1868 - P. Feilbergs Enkes Bogtrykkeri

 

2. Rodeseddel 1883 - Steinar Olsen fra Gjerpen

 

3. Kongebrev i forbindelse med at Hans von Cappelen fikk tillatelse til å gifte seg med jomfru Benedicte Ulrica Henriette Frederiche von Cappelen av Mela gård i Gjerpen - 1825.


4. Regnskaper for Gjerpen Herred
    1889
    1890
    1891
    1892


5. Program og deltakerliste for Børsesjøstafetten
    1949
    1950           Resultater
    1951


6. Roderulle for Rode 19 i Gjerpen - 1849-97. En oversikt over gutter over 14 år som ville bli vernepliktige til sjøs eller til lands.
    

7.  Contrabok Ballestad-Fossum Jernverk 1834-1837.  Regnskapsbok mellom leilendinger og Fossum Jernver med oversikt over det de skyldte verket og det de hadde tjent ved å utføre tjenester for verket.


8. Gjerpen Bondevenforening 1883-1898. Medlems og forhandlingsprotokoll.


9. Gjerpen skytterlags forhandlingsprotokoll startet 1880.


10. Protokoll for Gjerpen Landboforening 1877


11. Protokoll for Gjerpen folkebibliotek stiftet 1887


12. Kvittansebok og dagbok for Søli 1797-1938


13. Brev til Provst Rode 1853 


14. Sirkulære til sognepresten i Gjerpen 1852


15. Sirkulære fra Kirke- og Undervisnings-vesenet 1824


16. Sirkulære til geistligheten i Gjerpen 1825


17. Sirkulære fra Kirke- og Undervisnings-vesenet 1822


18. Sirkulære fra Kirke- og Undervisnings-vesenet 1827


19. Gjerpen-rommet. Utstilling i forbindelse med Handelstevnet 1963