2021-10-21


Medlemsmøte i Gjerpen Historielag
Menstad Bydelshus 21 okt 2021 kl 18:30.


Rundt 70 medlemmer av historielaget hadde samlet seg i kafeterian på Menstad Bydelshus for å høre om gruver og skjerp i Vestmarka. Gjerpen Historielag har jo allerede invitert medlemmene til å være med på en navnedugnad for å bevare gamle navn i bygda.
Christian Borchgrevink-Vigeland var kveldens foredragsholder, og han fortalte oss og viste på utmerket vis hvordan han hadde gått fram for å finne og plotte på kart alt som er av gruver, veier, rester av bygninger, bygdeborger etc som finnes i distriktet. Utallige skauturer har det blitt for få til et kart som alle kan bruke når man tar søndagsturen og ønsker å ha et spennende mål med turen.
Kartet er basert på Googles kart og viser alle punktene han har registrert. De kan klikkes på, og da får man opp informasjon og bilder fra stedet, samt i flere tilfeller linker til mer informasjon.
Det er et strålende arbeide han har gjort, og vi håper at mange vil benytte seg av de mulighetene karter gir.

Etter foredraget ble det tid til noen spørsmål og det viste seg at det er flere som sitter med mye god informasjon om Vestmarka og Gjerpensforhold. Det gjelder bare å få det frem og få det dokumentert for ettertiden.