Gjerpensangen

Gjerpensangen
av Sofie Gulset

Lytt til Gjerpensangen, spilt av Terje Sneltvedt og sunget  av Dag Løberg.


Klikk på bildet
og syng med.

Gjerpen - så er navnet skrevet.
Nei, for hjembygd - vidstrakt - stor!
Her har våre fedre strevet, 
Bygget hjem og ryddet jord. 
Intet sted i hele verden
er som fødebygda vår.
:/: Hjemme eller rundt på ferden
varmt for dig vårt hjerte slår. :/:

Vernet trygt av gamle fjelle
ligger Gjerpendalen fin; 
og fra Vealøs, Skrehelle
når vårt blikk i himlen inn! 
Skogbevokst er hele lien, 
gran og furu - bjerketre, 
:/: blåveisteppe langsmed stien, 
hegg - som drysser blomster ned.:/:

Men når solens gull om våren
Favner bygd og nære by, 
stiger lerkesang hver morgen
høit og jublende mot sky! 
Sommertid og grønne enge, 
duft fra kløver - timotei. 
:/Arbeidsdagen varer lenge, 
men for avling, bare se! :/:


Dyplendt jord og rik'lig grøde,
akre som gir laden full,
og når aftensolen gløde,
lyser de som pure gull!
Vintervær med sne om tinde,
tømmerdrift i skog og li.
:/: Ungdomsflokken glad i sinnet
drar mot høiden lett på ski. :/:

Bygden fostret gjæve sønner -
høvdingætter - stortingsmenn -
gode kvinner - flinke bønder
- Aldri vil vi glemme dem! 
Med respekt vi melder gjerne: 
Ibsen hører Gjerpen til. 
:/: Her skrev denne dikterstjerne
vel sitt første skuespill, :/:


Se de lyse hjem langs stranden! 
Sagbruk durer - båter glir, 
ivrig opptatt virker mannen
håndens flid - det velstand gir. 
Vakre gårder, stolte borge: 
Fossum, Frogner, - Borgestad. 
:/: Gjerpen er det stykke Norge
som vi elsker høiest da! :/:


Over bygdas travle vrimmel
stiger kirken - værdig, fin
Klokkeklang mot åpen himmel, 
vi går høitidsstemt derinn. 
Intet sted i hele verden
slår vårt hjerte varmt som der, 
:/: og når endt er siste ferden, 
får vi fredfullt hvile her. :/: