Bli medlem

Bli medlem og støtt historielaget

 

Medlemskontingent for 2021:   kr 200,- pr person
Husstandsmedlemskap: kr 300,-

 

Epost til medlem@gjerpenhistorielag.no

 

med navn og adresse, så blir en giro sendt ut

 

Konto nr.:  2610 34 47509