Karter

Gamle kart over Gjerpen

Håndtegnet kart

over Sneltvedt, Løberg, Engrav, Skogsrud, Stensrud, Stubberud, Haukeraas, Øvrum, Sanne, Li, Ris, Bakken m.fl. Skove.

Kløvveg rundt Kikut


Påtegning gjort av Torbjørn Gurholt 2022


Zoom inn i kartet på Norgeskart. Klikk her.


Kort over det Telemarkske Regiments Distrikt, ca. 1800
Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling):Rektangelmåling Kartblad 139, Frederik Julius Arenfeldt, ca. 1800.


Fossum verks skoger - 1883
Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling):

Amtskartsamling, 1:2 000, 20-11, Litografi, 1883.