Sirkulære 1825

Dokumentet er gitt til Gjerpen Historielag

av Jørn Olsen

Circulaire til Geistligheden.                                                                                                                                                                          Gjerpen

fra
Den Kongelige Norske Regjerings
Departement, for Kirke- og Underviisnings-Væsenet.

 

Efter Begjæring af det Kongelige Armee-Departement skulde Man tjenst-
ligst anmode Geistligheden om at iagttage, at Reqvisitioner om Mandskabers
Afgivelse til Skoleholdere ikke gjøres tidligere end 4, og ikke sildigere end 3
Maaneder før den afgaaende Ombudskarl har udtjent.

              Christiania den 14de October 1825

 

                                                       P. C. Holst

 

 

 

                                                                                                           P. Holst