2022-12-01


Medlemsmøte i Gjerpen Historielag
Menstad Bydelshus 1 desember 2022

Børsesjø - et historisk overblikk i fugleperspektiv 

v/styrelederen for BirdLife Telemark, Allen Einar Kjøhl-Røsand


Kveldens møteleder ga en kort presentasjon om siste høst aktiviteter og hva laget i øyeblikket jobber med.

Einar Allan startet deretter opp med sitt foredrag om Fuglelivet ved Børsesjø med fokus på mulige endringer over en 50 års periode. Han viste flere flyfoto over Børesjø helt fra 1950 tallet og frem til nyere tid. Opp gjennom årene har flere fuglearter etablert seg rundt Børsesjø, og havørn er observert i år. I fjor startet BirdLife også et prosjekt for å få opp Vipebestanden, og det har allerede gitt gode resultater i år. BirdLife Telemark er en tydelig aktiv forening i Gjerpensdalen og har i år fått sitt klubblokale ved siden av det nye fugletårnet ferdig. Foredraget avslutta med åpning for spørsmål / svar fra forsamlinga.

Etter foredraget presenterte møteleder en dagsfersk dronefilm over Leirkup, og presenterte deretter programmet for våren 2023 med 3 planlagte møter. Vi fikk på slutten også navn på folk som vil delta på Stedsnavneprosjektet og Prosjektet med Kongeveien gjennom Siljan, og hvordan vi kan følge den videre mot Gjerpen.

Møtet ble avslutta med loddtrekning av 3 Twist Poser og ønske om en God Jul og et Godt Nytt år for alle de fremmøtte.

 

Vi hadde ca 40 betalende deltakere på møtet.