Brev fra Hans Rasmussen 1850

Fosum den 4re Mai 1850

 

Kjære Svoger Rasmus Jensen Furuval Vi taker dig saae Meget for det brev du sente til os ifra dere. datoreret den 30te September 1849 Og der hører vi at de allesamen er friske og lever Godt og det er en Glede for os at høre og det same kan vi hilse dere igjen at vi ogsaa ere Friske og lever Vel, og siden der nu Gives saa God Leilighed Saa vil jeg ike forglemme at skrive Nogle ord til Eder igjen. 


Jeg kan hilse Eder ifraa min Sviger Moder at hun lever vel og er ved det same nu som før og hun er Meget Glad i at høre at dere alle Lever og Erre Friske, og jeg kan ogsaa hilse dere Ale ifra Min Kones søster Inger at hun er frisk og er Ved det Samme nu som før.

 

.... været Syg i avviste Høst men hun er Frisk og Rask igjen og Hans ogsaa haver været Syg og haaver han Kolfeber men ogsaa frisk og rask igjen. Som er meget et take Gud for.


Jeg kan ogsaa hilse dere ifra Lars Min Kones Broder at han og ha(ns)

Famili erre friske og Lever vel, Han er hos Madam Egstorm nu. Jeg haver ikke Noget nyt at Forte(lle) Eder for alt er ved det Gamle Nu som før. Jeg kan hilse dere Allesamen saa meget Flitig ifra mig Han(s) Rasmussen og min Kone Magrete Hansdat(ter) og mine tre Sønner og min dater at vi

alle Ere Friske og Leve vel. Vær saa God hils min Svoger Christen

Christofersen Røe ifra os Allesam(en) og sig at vi ere Friske og Lever

 

Vel og Alt er ved det gamle og Ligeledes fra vor Moder Kari Nilsdater til dig og din Kone og dinne Børn ifraa hende og os alle Samen. Jeg vil nu afbryde Min skrivelse Med en Flitig Hilsen til Eder Ale Sammen i fra mig Hans Ras(mus) sen og min Kone og mine Børn til dig Rasmus Jensen Furuval og din Kone og dine Børn.


Ifra os Alle Sammen

Fossum den 4de

April 1850

Hans Rasmussen.