Brev fra Hans Rasmussen 1852

Fossum den 31te Mai 1852

 

Jeg vil nu tahe Pennen i honden for at lade Eder vide Vorledes vie Lever, da her gives En bekvem Leilighed dertil. Jeg vil nu hilse dere og Sige dere Mange tak for det Brev vi fik ifrae dere i Høst, der hører Vi at dre Ere friske allesamen hvilket gleder os Meget at høre, og det same kan vi Gud ske tak hilse dere igjen ifrae os og sige dere at vi alle Haver været Friske til denne

Tid. Jeg vil nu Fortelle dere at vaar dater Karen Stoe til Komfirmasion i Vaar og alle Plantede Et tre Paa Kjergaaren Efter Prostens ønske til at ihukomme Sin Komfirmatsion, Og hun var 13 Aar den 27de Marts 1852 og blev Komfirmeret den 18de April og hun er frisk.


Nu skal jeg Ligeledes hilse Dere allesamen Ifrae vaar Gamle Svigermoder at hun er taalig rask enu og at hun har Været i Kjærken til Alters i Vaar. Nu vil jeg Ligeledes hilse dere ifra min Kones søster Inger Hansdater og sige dere at hun er taalig Brav nu for tiden Saa det er det beste hun haver været paa lang tid som jeg kan Erindre Mig vilket er Gud at take.


Nu kan jeg Ligeledes hilse dere Alle ifra min Svaager Lars Hansen og hans Famili at di alle erre Friske og lever Vel han haver En Søn og tre Døtre hvilke Alle ere Raske.


Nu Vil jeg spørge dig Min Svaager Rasmus om du ikke haver hest eller om ike Amerikanerne bruger Heste da du haver Været vant dertil Før, Heller at di ikke kan bruge dem til Nyt lan at Breke eller at di er Meget Kostbare vilket jeg vil bede dig lade mig vide for Plaser skyld. Nu vil jeg Spørge dig

hvorfor Min Svaager Christen Er reist til Gullannet da han haver skrevet at

han havde godt i Amerika og havde Kjøbt Lan og Bygd huse der, Eller er beggærlighed Efter guldet Tilfældet at han er Reist saae er han at ynke da han skrev han Levde Saa Godt der han var.


Jeg haver ikke Noget nydt at Fortele dere, for aldt er nu Som før. Jeg vil

Nu slute min Enfoldige skrivelse men velmente Med en Kjærlig Hilsing til dere Alle samen Rasmus Jensen Furuval med din hele Familie Være hilset ifraa Mig og min hele Familie.

 

Hans Rasmussen Fossum

den 31 Mai 1852